Proboszcz – ks. mgr Grzegorz Wojciech Dobrzeniecki, od 2011 r.,

Wikariusze:
– ks. mgr Stanisław Mariusz Gurzkowski, od 2015 r.
– ks. mgr Jarosław Szumański, od 2017 r.
– ks. mgr Krzysztof Załęski, od 2017 r.