W niedzielę, 1 września, w Kościele Katolickim już po raz piąty obchodzony będzie Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Z tej okazji 31 sierpnia i 1 września w Asyżu, mieście św. Franciszka, będzie miała miejsce ogólnoświatowa, ekumeniczna modlitwa w intencji stworzenia.

W tym roku Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencja Kościołów Europejskich (CEC) wydały wspólne oświadczenie, w którym podkreślają odpowiedzialność za stworzenie i wzywają do modlitwy. „Korzystamy więc z tej okazji i jednoczymy się w modlitwie, aby ludzkość szanowała planetę. Z całego serca modlimy się za tych ludzi na świecie, którzy cierpią w wyniku szkód poniesionych przez środowisko spowodowanych egoizmem i zaniedbaniem. Sieć życia nie może być przerwana przez ludzką chciwość i obojętność wobec ludzi i całego stworzenia” – czytamy w komunikacie podpisanym przez kard. Angelo Bagnasco, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, i ks. Christiana Kriegera, przewodniczącego Konferencji Kościołów Europejskich.

„Deklarujemy nasze zaangażowanie w stworzenie, które Bóg nam powierzył. Każda wspólnota chrześcijańska jest powołana do umacniania się i wzrastania we własnej misji poprzez konkretne działania i dobre uczynki inspirowane własną duchową tradycją. Dlatego też zachęcamy chrześcijan i każdą osobę dobrej woli do wykazania się własną odpowiedzialnością za stworzenie, do podejmowania konkretnych i mądrych działań, aby postępować jak dobrzy zarządcy oraz walczyć z nierównością poprzez ochronę różnorodności biologicznej” – podaje komunikat.

Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia obchodzony jest w Kościele katolickim od 2015 roku. Został ustanowiony przez papieża Franciszka w odpowiedzi na trwający kryzys ekologiczny. Modlitwa w Asyżu rozpocznie doroczną ogólnoświatową modlitwę i działania mające na celu ochronę Ziemi pod nazwą: Czas Stworzenia.

Czas Stworzenia będzie obchodzony na sześciu kontynentach. W Polsce wydarzenia z nim związane organizuje  m.in. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA).

BP KEP