W czwartek 16 czerwca 2022 r. w Kościele przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana Bożym Ciałem. Jest to święto nakazane, w którym katolicy mają obowiązek uczestnictwa w Mszy św. W Płocku centralne uroczystości rozpoczną się Mszą św. o godz. 11.00 w bazylice katedralnej. Następnie około godz. 12.00 na ulice Płocka wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.
Mszy św. w katedrze o godz. 11.00 przewodniczył będzie biskup senior Piotr Libera, a koncelebrował między innymi biskup pomocniczy Mirosław Milewski. Kazanie w katedrze wygłosi ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum” w Płocku.
Procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy przejdzie ulicami: Plac Narutowicza (koło domu biskupiego), Kościuszki, Plac Obrońców Warszawy, Kolegialna, Kwiatka – do placu przy kościele św. Jana Chrzciciela. Mieszkańcy Płocka proszeni są o udekorowanie okien i balkonów w domach, blokach i kamienicach wzdłuż trasy procesji.
Na zakończenie procesji, przy kościele parafii św. Jana Chrzciciela, homilię wygłosi biskup senior Piotr Libera. Udzieli też błogosławieństwa miastu i diecezji. Po zakończeniu procesji w kościele parafii św. Jana Chrzciciela sprawowana będzie Msza św. dla wiernych, którzy wcześniej w niej nie uczestniczyli.
Podczas centralnej uroczystości Bożego Ciała w Płocku śpiewy i muzykę wykonywać będą: Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, kwintet Canzona i Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku.