8 czerwca 2019 r. w katedrze płockiej odbędzie się dziewiąte już czuwanie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w tym roku zwłaszcza wszystkie wspólnoty, które zrodziły się jako owoc działania Ducha Świętego w Kościele i odczytują swoją misję do głoszenia Ewangelii oraz wszystkich, którzy chcą razem czuwać wraz z Maryją w naszym płockim wieczerniku na nową Pięćdziesiątnicę.

Program:

19.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu (Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej)

20.00  Konferencja: Charyzmaty – dary Ducha Świętego dla Kościoła w misji (dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji)

20.30 Modlitwa uwielbienia Boga z odnowieniem przyrzeczeń sakramentu chrztu świętego i bierzmowania (Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Płockiej)

21.00 Msza Święta pod przewodnictwem ks. prał. Marka Jarosza, rektora WSD w Płocku, homilia – ks. Andrzej Janicki, przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń)

Oprawa muzyczna: Zespół „Eleos 22.02”