Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi 14  maja br. (sobota). Oto jego program:

9:30 Spotkanie Koła Przyjaciół Wyższego Seminarium z ks. Rektorem Markiem Jaroszem.

10:00 Spotkanie lektorów i animatorów liturgicznych

10:15 Koncert Zespołu Fratres

11:00 Msza święta pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Mirosława Milewskiego połączona z obrzędem ustanowienia lektorów i animatorów liturgicznych.

12:30 Sztuka Teatru Seminaryjnego pt.: „Widzisz?”

13:30 Obiad

14:15 Rozgrywki piłkarskie o Puchar ks. Biskupa Piotra Libery

Przez cały czas trwania Dnia Otwartego jest możliwość zwiedzania gmachu seminaryjnego