7.00 Za śp. Wojciecha Bednarskiego w 10 r. śm., Danutę Mordzińską w 1 r. śm., Janinę i Władysława Jędrzejewskich oraz Stanisława i Genowefę Bednarskich
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
17.00 Ślub: Rafał i Justyna
18.00 Za śp. Krystiana Kacprzaka /greg. 6/