7.00 Za śp. Koletę Szymborską /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Andrzeja Jasińskiego, Rodziców Stanisławę i Józefa Jeznach oraz Tadeusza Jeznach
18.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 12/
18.00 Za śp. Katarzynę Jędrzejewską /pog./