7.00 Za śp. Stanisławę Milewską w 2 r. śm.
17.00 Za śp. Lecha Wichrowskiego /popog./
18.00 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 14/
18.00 Za śp. Leszka Majewskiego /popog./