7.00 Za śp. Stanisławę Milewską w 1 r. śm.
17.00 Za śp. Jana Ciałkowskiego /greg. 14/
18.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /pog./
18.00 Za śp. Irenę Choińską /pog./