7.00 Za śp. Ericha Klausa Kutza /pog./
17.00 Za śp. Annę Szopską /pog./
18.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego
18.00 Za śp. Edwarda Michalaka w 28 r. śm. i Zofię Zychalak