7.00 Za śp. Piotra Czarneckiego /pog./
17.00 Za śp. Józefa Strzeleckiego i Stanisława Kopcińskiego
18.00 Za śp. Stanisława Pałka w 21 r. śm.
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 17