7.00 Za śp. Zygmunta Wójcickiego w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Hieronima Niepogoda, siostrę Mariannę, Rodziców Niepogoda oraz Rodziców Zawiślańskich