7.00 Za śp. Rodziców Natalię i Franciszka, braci: Ireneusza i Lecha oraz bratową Teresę Barygów
18.00 Za śp. Annę /imieninowa/
18.00 O dary Ducha Świętego w nauce dla Bartosza i Franciszka oraz błogosławieństwo dla Rodziców