7.00 Za śp. Koletę Szymborską /popog./
17.00 Za śp. Teresę Kwiatkowską w 5 r. śm., Rodziców Stanisława i Jadwigę Kwiatkowskich oraz Wiesława i Bronisławę Kwiatkowskich
18.00 Za śp. Grzegorza Suskiego w 18 r. śm., Rodziców Irenę i Stanisława Piękos oraz Marię i Tadeusza Suskich
18.00 Za śp. Teresę Sadłowską /popog./