7.00 Za śp. Ryszarda Głoś /popog./
17.00 Za śp. Jadwigę Witkowską w 12 r. śm.
18.00 Za śp. Andrzeja Wierzchowskiego
18.00 Za śp. Ewę Dymek /popog./