7.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./
7.00 Za śp. Roberta Bodęgę /pog./
18.00 Za śp. Władysławę i Wacława Wronka oraz Reginę Kaźmierczak