7.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./
7.00 Za śp. Genowefę Ziemicką
7.00 Za śp. Annę Bejger /pog./
18.00 Za śp. Karola Zielińskiego w 2 r. śm.