7.00 Za śp. Romana Klasiaka /pog./
17.00 Za śp. Katarzynę Jędrzejwską od prac. Woj. Szpitala Zesp. W Płocku
18.00 Za śp. Natalię Dobrowolską – greg. 3
18.00 Za śp. Lecha Sieradzkiego /pog./