7.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego /pog./
17.00 Za śp. Zygmunta Wójcickiego /pog./
18.00 1) Za śp. Jerzego Floriańczyka /pog./
2) Za śp. Helenę Pilarską /pog./