7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./
17.00 Za śp. Lecha Wichrowskiego /popog./
18.00 Za śp. Czesławę i Stefana Konop, Krystynę i Macieja Filipowicz i Kazimierę Góralczyk
18.00 Za śp. Annę Rodzyńską w 4 r. śm.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Ilony i Piotra oraz ich dzieci, o potrzebne łaski, miłość i umocnienie w wierze