7:00 + Andrzeja Cichockiego (pog. 18/118)
7:00 + Janinę Milewską (pog. 8/12)
7:00 + Mariannę Rędzińską (pog. 5/14)
18:00 + Grażynę Ptasińską (25 r.śm.)
18:00 + Matyldę Cichocką (greg.)