7.00 O potrzebne do zbawienia łaski dla umierających grzeszników
12.30 Chrzest: Jan
15.00 W intencji Państwa Aliny i Andrzeja z okazji 50 r. małżeństwa
17.00 Za śp. Wiesławę Niklewicz w 15 r. śm. i Zdzisława Niklewicza
18.00 Za śp. Rodziców Czesławę i Kazimierza Małkowskich
18.00 Za śp. Rodziców Feliksę i Antoniego Miklewskich