7.00 O potrzebne do zbawienia łaski dla umierających grzeszników
17.00 Za śp. Stanisława Mitura /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Wacławę, Józefa i Andrzeja Ogieniewskich
18.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./