7.00 Za śp. Anielę Szymankiewicz w 6 r. śm.
17.00 Za śp. Rodziców Jadwigę i Tadeusza Matusiak oraz Tatę Kazimierza Zydorczak
18.00 Za śp. Tadeusza Kobiereckiego w 2 r. śm. i Stanisława Kobiereckiego
18.00 Za śp. Marię Miszczyńską w 10 r. śm.