7:00 + Annę Krusińską (greg.)
17:00 + Marię Błaszczak (pog. 4/4)
18:00 w int. Bogu wiadomej
18:00 + Annę Krawiec (pog. 5/10)