7.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./
17.00 Za śp. Jadwigę Ławicką
18.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./
18.00 Za śp. Jolantę Rutecką /popog./