7.00 Za śp. Stanisławę, Józefa, Tadeusza Jeznach i Andrzeja Jasińskiego
17.00 Za śp. Wojciecha Kijek, Rodziców Franciszkę i Stanisława Kijek i Rodzeństwo
18.00 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 4/
18.00 Za śp. Jerzego Śpiewaka /popog./