7.00 Za śp. Joannę Sztreker /pog./
17.00 Za śp. Andrzeja Gryglik
18.00 Za śp. Dariusza i Elżbietę Czubak
18.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /popog./