7.00 Za śp. Adelę Bętlejewską /popog./
17.00 Ślub: Tomasz i Klaudia
18.00 Za śp. Joannę Sztreker
18.00 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 19/
18.00 Za śp. Piotra Supłacz