7.00 Za śp. Ewę Dymek /popog./
17.00 Za śp. Krystynę i Wacława Pawłowskich
18.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./
18.00 Za śp. Koletę Szymborską /popog./
18.00 Za śp. Jerzego Krzemińskiego w 6 r. śm.