7.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./
18.00 Za śp. Krystiana Kacprzaka /greg. 9/