7.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./
18.00 Za śp. Andrzeja Domińskiego w 2 r. śm.