7.00 Za śp. Zofię Grabarczyk /popog./
17.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./
18.00 Za śp. Katarzynę i Konstantego Koziatek i ich Rodziców oraz Antoniego Piotrowskiego
18.00 Za śp. Zofię Tymińską /popog./