7.00 Za śp. Jolantę Rutecką /popog./
18.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 1/