7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 2/
18.00 Za śp. Teresę, Jana i Wojciecha Iskrę oraz dziadków Dzięgielewskich