7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 3/
8.00 Wynagradzająca NMP z racji I soboty miesiąca
18.00 Za śp. Stanisława Szczodrowskiego w 17 r. śm.