7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 5/
18.00 Za śp. Janinę Królikowską w 1 r. śm. i Czesława Królikowskiego
18.00 Za śp. Janusza Dzięgielewskiego w 4 r. śm.