7.00 Za śp. Janinę i Stefana Dorobek, Stefana i Krzysztofa Matyńka oraz dziadków Zalewskich i Dorobek
18.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 8/