7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 17/
18.00 Za śp. Michała i Edwarda Wiśniewskich, Krzysztofa Łagodzińskiego i Stanisława Wilczyńskiego