7.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./
18.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 19/