7.00 Za śp. Józefa Tylickiego /popog./
17.00 Za śp. Teściów Stanisławę i Władysława Kocięda i ich Rodziców
18.00 Za śp. Sławomira Bieńkowskiego w 7 r. śm.
18.00 Za śp. Ewę Dymek /popog./