7.00 Za śp. Wandę Kowalkowską w 20 r. śm.
18.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 30/
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 1/
18.00 Za śp. Rodziców Jadwigę i Jana Żebrowskich i zmarłych z rodziny Żebrowskich