7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 2/
7.00 O pomoc w ratowaniu nas przed zatruciem
17.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 4/
18.00 Za śp. Józefę Szczutowską w 7 r. śm.
18.00 Za śp. Stefana Przybyszewskiego – imieninowa
18.00 Za śp. Krystynę Rode w 7 r. śm.