7.00 Za śp. Annę Zembrzycką /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 6/
18.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 4/
18.00 Za śp. Pawła Boronia