7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 6/
17.00 Za śp. Teresę Kwiatkowską w 6 r. śm., Stanisława i Jadwigę Kwiatkowskich, Wiesława i Bronisławę Kwiatkowskich
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 8/