7.00 Za śp. Henryka Chmielewskiego /popog./
17.00 Za śp. Stanisława Muras w 14 r. śm.
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /pog./
18.00 Za śp. Ryszarda Głoś /popog./
18.00 O opiekę Matki Bożej, szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla córki Marii