7.00
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
12.30 Chrzty: Kornelia, Alicja i Liwia Lena
16.00 Ślub: Mariusz i Joanna
17.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 9/
18.00 Za śp. Zofię, Adama i Daniela Dąbkowskich
18.00 Za śp. Teofila i Genowefę Wolińskich i Henryka Wolińskiego