7.00 Za śp. Zofię Buczyńską /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 12/
18.00 Za śp. Alicję Zajdel w 7 r. śm.
18.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 10/