7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 11/
17.00 Za śp. Bronisławę i Edmunda Puławskich oraz Józefa Miszczyńskiewgo
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 13/
18.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./