7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 12/
17.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /popog./
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 14/
18.00 Za śp. Jadwigę Zaremba /popog./
18.00 Za śp. Bożenę Piórkowską w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Stanisławę Dubicką